Önemli Tarihler

 Son özet gönderim tarihi  10 Mart 2016
 Değerlendirme sonuçlarının açıklanması  25 Mart 2016
 Konferans  28-29 Nisan 2016